Att lära sig spela harpa

Harpa är inte ett instrument man hör speciellt ofta och det är inte heller vanligt att man ser det i samband med konserter eller andra uppträdanden. Men harpan har ett ljud som finns med i många låtar och musikstycken. Att lära sig spela harpa är inte helt enkelt. När man tittar på musikskolor är det till exempel inte många av dem som kan lära ut just instrumentet harpa. Anledningarna till det kan vara flera. Ibland finns det helt enkelt inte tillräckligt många intresserade som vill börja spela. Att bara kunna erbjuda lektioner till en person blir sällan speciellt lönsamt. En annan anledning kan vara att harpor är svåra att få tag på och att ta med sig. Det är inte bara att lägga harpan i en väska och ta med den till skola eller annat övningstillfälle. En harpa kan också vara relativt dyr och det kan vara omöjligt för en musikskola att köpa in flera stycken så att eleverna kan öva. Men hur kan man då lära sig att spela harpa?

Större musikskolor

På vissa större musikskolor kan det vara möjligt för framför allt barn att ta lektioner i harpa. De här musikskolorna finns framför allt i de största städerna. Det ställs dock ofta krav på att eleverna ska ha tillgång till en egen harpa hemma så att de kan öva. Många gånger sker också alla lektioner hemma hos eleven. Ibland kan det också förekomma att vuxna kan gå på musikskola genom vuxenutbildningen.

Att gå på musikskola kostar i de allra flesta fall pengar. Hur mycket det kostar varierar. Många gånger är mer sällsynta instrument dyrare att lära sig eftersom lärare som kan spela dem och lära ut tar mer betalt. Dessutom kan instrumenten kosta mer för musikskolan att köpa in.

Privatlektioner

Om man känner någon kan man fråga denna om personen är intresserad av att lära ut lite kunskaper och tips i form av privatlektioner. Vill man lära sig harpa kan det också vara klokt att annonsera via internet, tidningar med mera för att försöka hitta någon som är intresserad av att lära ut. När det gäller just privatlektioner måste man som kursdeltagare alltid ha en egen harpa att spela på och man måste också vara beredd på att den lärare eller person som lär ut vill göra det i elevens eget hem. Fördelen med privatlektioner är att man ofta får lära sig en hel del mer än om man måste öva i grupp. Man kan också ha möjlighet att förlägga lektionerna till en veckodag och tid då det är lämpligt. En nackdel är att det kan kosta lite mer att få privatlektioner.

Lära sig spela via internet

Under de senaste åren har det också blivit populärt med så kallade tutorials på internet. Det är texter, bilder och videor som förklarar hur saker och ting görs. Det finns faktiskt också möjlighet att lära sig att spela harpa och andra instrument. Man kan lära sig allt från grunderna till mer avancerade musikstycken. Dessutom kan man få tips på vad man ska tänka på när man köper en harpa och mycket annat. En stor fördel med det här sättet att lära sig är att man alltid kan gå tillbaka för att repetera ett steg man inte fått kläm på. I de allra flesta fall är det också gratis att titta på videor med mera och lära sig av dem. En nackdel är dock att man inte kan vara helt säker på att man verkligen gör rätt. Det finns ingen lärare som talar om ifall något blir fel. Om man inte har spelat harpa så länge kan det också vara svårt att veta om allt verkligen låter som det ska. För den som har lärt sig grunder genom en musikskola eller liknande är det här dock ett väldigt bra alternativ för fortsatt inlärning.

Det kan också vara ett alternativ för den som inte har möjlighet att ta sig till en musikskola varje vecka. Om man tränar på distans kan man ha lättare att följa med när det är dags att träffa musikläraren.